Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

Društveni atelje jedan je od glavnih strateških razvojnih pravaca DKolektiva usmjeren na razvoj uključivog društva.

Društveni atelje osmišljen je kao program koji će u lokalnoj zajednici nuditi usluge i aktivnosti koje mogu pridonijeti prevladavanju društvene otuđenosti i poticanju društvene integracije građana, pojedinih zajednica i grupa; ali i osnaživanje tih grupa za osobni angažman na izgradnji inkluzivne, solidarne i tolerantne zajednice. Kao takav, Društveni atelje je istovremeno i prostor, ali i niz međupovezanih aktivnosti koji se u tom prostoru odvijaju. U svoje aktivnosti želi uključiti ranjive skupine, osobe treće životne dobi, mlade osobe, kao i šire građanstvo, a to čini kroz:

  • Organiziranje aktivnosti koje se osmišljavaju i nude prema potrebama i trendovima u zajednici, a koje imaju inkluzivni, međugeneracijski, obrazovni i kreativni potencijal (npr. provedba radionica i edukacija namijenjenih osobnom osnaživanju osoba te povećanju njihovih znanja i vještina; kreiranje prilika za inkluzivno volontiranje; program pomoći u učenju; klub volontera seniora, itd.).
  • Promicanje aktivnog građanstva osiguravanjem prostora za aktivnosti organizacija civilnog društva te provedbu osobnih ideja građana koje promoviraju tolerantnu, uključivu i solidarnu zajednicu, baziranu na vrijednostima demokracije i ljudskih prava.
  • Praćenje socijalne ranjivosti u zajednici.
  • Popularizaciju uspješnih socijalnih modela i politika društvene integracije.
  • Izradu projekata i politika o omogućavanju procesa uspješne socijalne integracije.
  • Uspostavljanje baze podataka o institucijama, organizacijama i strukturama civilnog društva koje rade na poboljšavanju položaja različitih društvenih skupina.

Društveni atelje promovira i organizira uključivanje volontera i omogućuje građanima da se pridruže zajedničkim naporima za društvenu uključenost i humaniji društveni razvoj.

Članstvo u mrežama:

Upravljanje kvalitetom:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.