Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

Živjeti s nama

03. travanj 2020.

Jačanje uloge i kapaciteta lokalne zajednice za planiranje i provedbu integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom provodi se kroz sveobuhvatnu podrška različitim dionicima u zajednici na području Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije.

"Danas osnaženi - sutra uključeni"

01. travanj 2020.

Danas osnaženi-sutra uključeni je projekt kojim želimo doprinijeti jačanju stručnih znanja i osnaživanju nezaposlenih osoba koje nisu u sustavu redovnog obrazovanja, a pripadnici su marginaliziranih skupina s prebivalištem na području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije te Grada Zagreba.

Volonterska iskra - inovativnim i socijalnim programima volontiranja do kvalitetnijih usluga u zajednici

01. kolovoz 2021.

Projekt je usmjeren na osnaživanje predstavnika udruga i ustanova koje se bave socijalno-humanitarnim djelatnostima za provedbu kvalitetnih i dugoročnih volonterskih programa čime će unaprijediti svoje usluge i poboljšati život svojih korisnika uključivanjem volontera kao neprocjenjivog resursa koji mogu dodatno humanizirati usluge te pružiti socijalnu podršku korisnicima kroz različite socijalne i kreativne aktivnosti.

"Vrline znanja - ulaganje u ljude i zajednice"

01. svibanj 2019.

Projekt  Vrline znanja – ulaganje u ljude i zajednice“ usmjeren je na jačanje i promociju održivog razvoja i socijalne kohezije kroz jačanje uloge škola i suradnje između različitih dionika u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Baranje.

"Making it Matter" - utjecaj volontiranja na socijalnu inkluziju

01. veljača 2018.

Mjerenje i prenošenje učinaka i utjecaja civilnoga društva je važna tema organizacijama civilnoga društva i akademskoj zajednici. Ipak, mjerenje utjecaja volontiranja na socijalnu inkluziju kao važnog čimbenika dobrobiti pojedinca još nije istraženo niti potvrđeno.

"Wake up - Mladi Europljani kao nositelji promjena za bolju Europu"

01. veljača 2019.

Duži niz godina Europa bilježi rast populizma, nacionalizma, ksenofobije i islamofobije, rasizma i antisemitizma, tj. straha od drugih i drugačijih. Navedeno su samo neke od tendencija koje su u direktnom sukobu s temeljnim europskim vrijednostima kao što su dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava te poštivanje i promicanje ljudskih prava.

"Pokretači promjene - podrška resocijalizaciji i integraciji mladih počinitelja kaznenih djela"

01. rujan 2019.

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu odobren je projekt "Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela" (UP.04.2.1.05.0014) čiji je nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a partneri su Volonterski centar Osijek i Centar za poduzetništvo.

Inclusive Community

01. travanj 2019.

Projekt „Inclusive Community“ predstavlja prekograničnu suradnju organizacija iz Osijeka i Novog Sada, a njegov je osnovni cilj unaprjeđenje socijalnih usluga u Osijeku i Novom Sadu za korisnike socijalne skrbi i osobe u riziku od siromaštva i isključenosti kroz razvoj lokalnih institucionalnih kapaciteta i jačanje suradnje pružatelja socijalnih usluga iz Hrvatske i Srbije .

„Osnaži se, motiviraj, aktiviraj“

26. ožujak 2019.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2018. godini, žene u Republici Hrvatskoj (RH) su činile 47,3% od ukupnog broja zaposlenih. Premda su žene manjina u ukupnom broju radno aktivnog stanovništva s udjelom od 46,4%, u ukupnom boju nezaposlenih i dalje predstavljaju većinu s 56%. 

"Razmišljamo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice"

01. srpanj 2019.

Cilj projekta ˝Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice˝ je ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

"Društveni atelje 2"

"Društveni atelje 2"

01. prosinac 2018.

Volontiranje predstavlja važan dio socijalne inkluzije jer pruža jednake mogućnosti mladima te im omogućuje sudjelovanje u životu zajednice. Strategija EU za mlade također prepoznaje volontiranje kao način neformalnog učenja koje podržava osobni rast mladih, njihovo socijalno osnaživanje te transverzalni razvoj kompetencija. VCOS prepoznaje doprinos volontera kao dodanu vrijednost našem radu kroz podizanje kvalitete naših usluga i doprinos razvoju zajednice općenito. 

"Hrvatska volontira - pozitivna struja volonterstva"

01. lipanj 2017.

'Hrvatska volontira – pozitivna struja volonterstva' naziv je projekta, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je nositelj Hrvatski centar za razvoj volonterstva (bivša Hrvatska mreža volonterskih centara ), te kojeg provodi u suradnji sa svojim partnerima: Udruga 'Mi' iz Splita, Volonterski centar Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Volonterski centar Osijek te Dom za starije osobe Maksimir. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 692.986,69 kuna, iznos koji u cijelosti sufinancira Europska unija, dodjeljivanjem bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od 1. lipnja 2017. godine do 31. svibnja 2019. godine, te se više informacija o samoj implementaciji može saznati putem e-mail adrese: info@hcrv.hr.