Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

MISIJA

Biti inspiracija i podrška demokratskoj kulturi, razvoju civilnog društva i volonterstva, stvaranju prilika za jednake mogućnosti i aktivno sudjelovanje građana.

VIZIJA

Humano, otvoreno, solidarno, održivo i uključivo društvo.
DKolektiv – organizacija za društveni razvoj razvila se na postignućima 15-godišnjeg djelovanja Volonterskog centra Osijek u području razvoja volonterstva, civilnog društva i demokratske kulture. DKolektiv počiva na načelima solidarnosti humanosti, uvažavanja različitosti, nenasilja, tolerancije, razumijevanja, odgovornosti i suradnje. Organizacija smo koja je društveno osjetljiva, koja njeguje dijalog i suradnju, štiti ljudsko dostojanstvo i ljudska prava, doprinosi solidarnosti i društvenoj koheziji, aktivno sluša i argumentirano zagovara održivi razvoj, humano, otvoreno i demokratsko društvo.
Svojim djelovanjem želimo doprinijeti razvoju demokratske kulture, aktivnom građanstvu, razvoju volonterstva, jakom i progresivnom civilnom društvu, dobrom upravljanju, uključivom društvu i boljem položaju manjinskih, ranjivih i marginaliziranih skupina. DKolektiv karakterizira neovisnost djelovanja i otvorenog istupanja, razmjena znanja i kapaciteta, otvorenost prema različitim mišljenjima i stavovima te dijeljenje spoznaja i ekspertiza u području djelovanja. DKolektiv surađuje s organizacijama civilnog društva, inicijativama, građanima, javnim institucijama, javnim i privatnim ustanovama, medijima, gospodarstvom kao i europskim i međunarodnim organizacijama.
Posebnu pažnju posvećujemo kreiranju ciljanih i održivih intervencija kroz projekte i programe koji se provode u suradnji s drugim organizacijama i djeluju sinergijski. Nastojimo biti inovativni u svom djelovanju, promovirati pozitivne promjene, kreirati prilike za učenje i razvoj, njegovati dijalog te stvarati veze među ljudima, organizacijama i zajednicama.

Članstvo u mrežama:

Upravljanje kvalitetom:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.