Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Project Generation Facility Hrvatska je projekt koji u Hrvatskoj provodi Konzorcij kojeg sačinjavaju Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć, Vukovar, Volonterski centar Osijek i Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara.

Projekt se provodi u okviru inicijative Making the Most of EU Funds for Roma (MtM) Instituta otvoreno društvo. Provedba projekta trajat će 24 mjeseca, od 1. veljače 2013. godine.

Projekt PGF (Podrška za generiranje projekata) Hrvatska je usmjeren na osnaživanje romskih udruga i inicijativa, jačanje njihovog utjecaja te podizanje njihove organizacijske konkurentnosti, kao i konkurentnosti njihovih projekata na natječajima za fondove Europske Unije. Između ostalog, projektne aktivnosti uključit će razmjenu informacija i komunikaciju projektnog tima prema tijelima državne uprave i ugovornim tijelima za projekte Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i inicijativu za uspostavljanje partnerstava i suradnje između romskih udruga i zajednice i jedinica lokalne samouprave.

Ciljevi projekta PGF Hrvatska:
Povećati stopu iskorištenosti predpristupnih i EU fondova u svrhu poboljšanja položaja i integracije Roma
–Uspostaviti funkcionalan mehanizam PGF-a
–Povećati konkurentnost dionika i projekata usmjerenih na poboljšanje položaja Roma na natječajima za financiranje iz predpristupnih i EU fondova (i broj financiranih projekata)
–Poticati aktivno sudjelovanje članova romske zajednice u planiranju i provedbi projekata

Korisnici PGF-a:
- Organizacije civilnog društva romske i ne-romske
- Manje jedinice lokalne samouprave
- Mali i srednji poduzetnici koji prijavljuju projekte prvi put ili povremeno

Aktivnosti PGF Hrvatska uključuju:
- uspostavu mehanizama za pružanje PGF usluga i podrške u pripremi projektnih prijedloga romskim i ne-romskim organizacijama civilnog društva, malim poduzećima i manjim jedinicama lokalne samouprave u područjima u kojima žive romske zajednice;
- treninge i radionice za informiranje i educiranje o pripremi projekata usmjerenih na integraciju Roma i poboljšanje socio-ekonomskog statusa romske zajednice u RH, prvenstveno za prijavljivanje na natječaje IPA i EU fondova, ali i natječaje drugih domaćih i stranih donatora;
- informiranje o najavljenim i objavljenim natječajima

Dodatni poticaji kroz program MtM-a:
- Mogućnost dobivanja dopunskih financijskih sredstava za troškove koji nisu prihvatljivi u okviru EU potpora
- Mogućnost dobivanja sredstava za sufinanciranje i predfinanciranje projekata
- Podrška i mentorstvo u provedbi projekata financiranih iz predpristupnih i EU fondova

Više na internetskoj stranici www.pgfhr.org

22. veljača 2013.

Članstvo u mrežama:

Upravljanje kvalitetom:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.