Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Naš ESS Projekt "Inclusive Community" pozivao je dvoje volontera iz inozemstva kako bismo zajedno sukreirali program našeg Društvenog ateljea. Projektu u trajanju od godinu dana, počevši od rujna 2022., pridružio se volonter iz Španjolske, student socijalnog rada Adrià Rubio Navarro.

predstavljamo-naseg-medunarodnog-volontera-adria
22. rujan 2022.

Naš ESS projekt "Inclusive Community" pozivao je dvoje volontera iz inozemstva kako bismo zajedno sukreirali program našeg Društvenog ateljea. Projektu u trajanju od godinu dana, počevši od rujna 2022., pridružio se volonter iz Španjolske, student socijalnog rada Adrià Rubio Navarro.

Adrià će osmišljavati i pomoći u provedbi programa različitih aktivnosti Društvenog ateljea, kao što su osmišljavanje i provedba radionica skupinama u riziku od socijalne isključenosti, npr. starije osobe, nezaposleni, osobe s invaliditetom, tečaj španjolskog ili engleskog jezika za korisnike, mapiranje i suradnja s lokalnim organizacijama s programima usmjerenim na socijalno uključivanje, provedba istraživanja itd. 
 

Moje ime je Adrià Rubio, imam 23 godine i dolazim s prekrasnog otoka Mallorca, Španjolska. Studirao sam pravo i diplomirao 2021., nakon toga sam se odlučio fokusirati na socijalno područje i fokusirati se na karijeru socijalnog rada, karijeru koju trenutno studiram.

Smatram se motiviranom i fokusiranom osobom, koja uvijek uživa otkrivati ​​nove stvari i vidjeti pozitivan dio života. U slobodno vrijeme volim planinariti, pogotovo ako je to u dobrom društvu s kojim mogu uživati ​​u pogledu i zabaviti se. Kao iskusan otočanin, volim se i kupati, pogotovo u moru, zato ćete me ljeti uvijek naći u blizini obale.

Povijest i geopolitika teme su koje su me oduvijek zanimale, nekim ljudima su dosadne, ali smatram da su neophodne za proširenje našeg znanja o tome kako funkcioniraju naša društva i kako možemo poboljšati stvari i kako izbjeći greške iz prošlosti i krenuti k pravednijem svijetu.

Uvijek sam volio koncept posjećivanja drugih mjesta i upoznavanja drugih kultura umjesto da zaglavim na istom mjestu, pa me to potaknulo da odlučim doći u Hrvatsku baviti se jednom od mojih najdražih stvari, volontiranjem.  Još od tinejdžerskih godina zanima me koncept volontiranja pa mi ova prilika u DKolektivu puno znači.

Očekujem da ću puno naučiti iz ovog volonterskog iskustva i da ću se vratiti u Španjolsku s više znanja nego prije. Također se nadam da će mi ova godina u Osijeku pomoći da unaprijedim svoje društvene vještine, upoznam puno ljudi i steknem neka praktična iskustva o tome kako pomoći našoj zajednici da prevlada poteškoće s kojima se u ovim vremenima suočavamo.

 

Cilj projekta Inclusive Community je pružiti mogućnosti i aktivnosti u lokalnoj zajednici koje mogu doprinijeti prevladavanju socijalne isključenosti i poticanju socijalne integracije građana, zajednica i skupina. Angažman volontera u aktivnostima sa socijalno isključenim osobama pridonijet će razvoju njihovih komunikacijskih vještina, osjećaja empatije i boljeg razumijevanja potreba i problema pojedinih društvenih skupina.
 

"Europske Snage Solidarnosti" (ESS) je program Europske Komisije koji financira razne projekte i inicijative. Program poveezuje volontiranje i solidarnost, a cilj programa je izgradnja solidarnog, inkluzivnog i demokratskog društva. Program spaja organizacije i mlade koji žele putovati, upoznati druge kulture i jezike, razviti svoje vještine i svojim angažmanom doprnijeti dobrobiti društva.

 

ARTICLE IN ENGLISH:

 

Our ESC Project "Inclusive Community" invited two volunteers from abroad to co-create the program of our Social Studio. A volunteer from Spain, social work student Adrià Rubio Navarro, joined the one-year project, starting in September 2022.

Adrià will design and help implement the program of various activities of the Social Atelier, such as designing and implementing workshops for groups at risk of social exclusion, e.g. the elderly, the unemployed, people with disabilities, a Spanish or English language course for users, mapping and collaboration with local organisations with programs aimed at social inclusion, conducting research, etc.

My name is Adrià Rubio, I’m 23 years old and I come from the beautiful island of Mallorca, Spain. I studied law and graduated in 2021, after that I decided to focus in the social area and I joined the social work career, career that I’m currently studying. 

I consider myself a motivated and focused person, who always enjoys discovering new things and see the positive part of life. During my free time I love to hike, especially if it’s with good company with whom I can enjoy the views and have a fun time. As a good islander, I also like to swim, especially in the sea, that’s why during summer you will always find me near the cost.

History and geopolitics are topics I’ve always been interested in, some people find them boring, but I consider they are necessary to expand our knowledge of how our societies work and how we can improve things and how we can avoid mistakes of the past and move towards a fairer world.

I’ve always loved the concept of visiting other places and meeting other cultures instead of being stuck at the same place, so this pushed me to decide to come to Croatia to do one of my favorite things, volunteering. Since my teen years I’ve been interested in the concept of volunteering, so this opportunity in DKolektiv means a lot to me.

I expect to learn a lot from this volunteering experience and to go back to Spain with more knowledge than before. I also hope this year in Osijek helps me to improve my social skills, meet a lot of people, and gain some practical experience of how to help our community to overcome the difficulties that in these times we are still facing.

 

The goal of the Inclusive Community project is to provide opportunities and activities in the local community that can contribute to overcoming social exclusion and encouraging the social integration of citizens, communities and groups. The involvement of volunteers in activities with socially excluded persons will contribute to the development of their communication skills, a sense of empathy and a better understanding of the needs and problems of certain social groups.

 

"European Solidarity Corpse" (ESC) is a program of the European Commission that finances various projects and initiatives. The program connects volunteering and solidarity, and the goal of the program is to build a solidary, inclusive and democratic society. The program brings together organisations and young people who want to travel, get to know other cultures and languages, develop their skills and contribute to the welfare of society through their engagement.
 

Članstvo u mrežama:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.