Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

Inclusive community - Europske snage solidarnosti

01. siječanj 2022.

Projekt „Inclusive community“ provodi se u okviru programa Europskih snaga solidarnosti, a okupio je dvoje međunarodnih volontera koji će tijekom godinu dana zajedno s nama sukreirati aktivnosti Društvenog ateljea koje doprinose bržem, humanijem i učinkovitijem poboljšanju kvalitete života u našoj zajednici.

Snaga sudjelovanja - generacija V

13. listopad 2022.

Projekt predstavlja nadogradnju dosadašnjih postignuća DKolektiva ostvarenih u radu s odgojno-obrazovnim ustanovama u području razvoja volonterstva, ali isto tako i nastavak pružanja podrške i osnaživanja kapaciteta škola iz ruralnih sredina za veći volonterski angažman djece i mladih.

Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije

01. listopad 2022.

IPC je 1.10.2022.g. započeo provoditi projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ u trajanju od 15 mjeseci. Kontakt osoba je voditeljica projekta iz IPC-a, Nataša Kovačević, a partner u provedbi projektnih aktivnosti je DKolektiv iz Osijeka. Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).

POWERED BY V – Engaged Volunteering for the Future of Europe

22. studeni 2022.

Ideja projekta polazi od ove premise i ima za cilj podržati organizacije i mlade da iskoriste potencijal volontiranja kao pokretačku snagu za građansko obrazovanje, osnaživanje mladih i angažman u izgradnji europskog društva i jačanju demokracije, EU vrijednosti i identiteta.

Organizacijska podrška ACF-a

Organizacijska podrška ACF-a

01. rujan 2022.

Dkolektiv nastavlja svoje djelovanje u zajednici uz organizacijsku podršku ACF-a Hrvatska u trajanju od 20 mjeseci. Ova podrška pomoći će realizaciji ciljeva i rezultata definiranih strateškim planom organizacije za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Stop Loneliness, Start Volunteering

Stop Loneliness, Start Volunteering

01. travanj 2022.

Projekt „STOP LONELINESS, START VOLUNTEERING“ bavi se sve više rastućim problemom usamljenosti i izolacije mladih.

KolOsijek

17. veljača 2021.

Projekt „KolOsijek“ odgovara na probleme ranjivih skupina – umirovljenika, a i sve više mladih osoba.

Europski standardi kvalitete u području volontiranja mladih

Europski standardi kvalitete u području volontiranja mladih

16. lipanj 2021.

Cilj projekta je definiranje i širenje po Europi prvih europskih standarda kvalitete u području volontiranju mladih.

MI (migracijski izazovi) - jučer, danas, sutra

MI (migracijski izazovi) - jučer, danas, sutra

30. listopad 2020.

Projekt „MI (migracijski izazovi) – jučer, danas, sutra“ nastao je kao rezultat potrebe za promjenama na području nedovoljnog kapaciteta organizacija civilnog društva i iseljavanja mlađe populacije iz RH prema zemljama EU-a.

EU3Digital

01. studeni 2020.

„Razvoj strateškog europskog okvira za jačanje digitalnih kompetencija organizacija koje djeluju u području obrazovanja odraslih“

Razvoj volonterstva u Slavoniji i Baranji

01. siječanj 2021.

U modernom društvu volontiranje se potiče i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Svjesni činjenice da samo aktivan građanin može doprinijeti perspektivnom demokratskom razvoju volonterstvo se njeguje kao integralni dio socijalnog modela. Zemlje razvijene demokracije poznaju različite institucije koje podržavaju uključivanje volontera u aktivnosti od općeg dobra. Takvu strukturu najčešće predstavljaju volonterski centri koji su snažan poticaj i podrška razvoju volonterstva.

Radius V

Radius V

31. listopad 2020.

Projekt „Radius V“ je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH . Jačanje kapaciteta, udruživanje stručnosti OCD-a i akademske zajednice te poticanje strukturiranog dijaloga između OCD-a, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova doprinijet će daljem razvoju učinkovitih javnih politika za razvoj volonterstva na nacionalnoj i lokalnoj razini.