Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Projekt ALISA doprinosi prepoznavanju uloge i resursa žena u civilnom društvu za vođenje oporavka, jačanje otpornosti pojedinaca i zajednica i razvoja uključivih društva.

01. ožujak 2024.

Projekt ALISA doprinosi prepoznavanju uloge i resursa žena u civilnom društvu za vođenje oporavka, jačanje otpornosti pojedinaca i zajednica i razvoja uključivih društva.

ALISA - autentično liderstvo, inovacija, snaga, aktivizam, predstavlja inovativan pristup jačanju ženskog liderstva u civilnom društvu. Kroz strateški usmjerenu i sveobuhvatnu podršku koja obuhvaća edukaciju, povezivanje i razmjenu žena te istraživanje i razvoj novih alata i metoda rada, projekt omogućuju ženama kvalitetnije vodstvo i snažniji organizacijski utjecaj. Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljno prepoznavanje uloge i potencijala žena u razvoju demokracije, ljudskih prava, osnaživanju ranjivih skupina i izgradnji uključivog društva.

U okviru projekta provest će se nekoliko grupa aktivnosti:

  • Mapiranje stanja vezano uz žensko liderstvo u organizacijama civilnog društva
  • Pilotiranje “Akademije za žensko liderstvo“ - program obrazovanja za inovacije, društvenu uključenost i aktivno sudjelovanje.

Razvoj kurikuluma Akademije polazi od koncepta vodstva utemeljenog na inkluzivnosti, autentičnosti i suradnji koji ujedno nudi okvir za transformaciju OCD-a a) prema drugačijem razumijevanju unutarnjeg vodstva organizacije; b) za razvoj novih alata snažnijeg utjecaja u zajednici.

  • Škola ravnopravnosti i aktivizma za mlade žene – ciklus kratkih radionica usmjerenih boljem razumijevanju uloge I angažman žena u društvu, rodnu ravnopravnosti, ostvarivanje prava
  • „Coffee to Grow – razgovori uz kavu“ – nastavak susreta predstavnica OCD-a s fokusom na razvoj inovacije u zajednici, osnaživanje  I podršku, osobito mladim ženama I onima koje žele biti aktivne u zajednici
  • Promocija projekta i vidljivost – podcast posvećen uspješnim ženama lidericama iz OCD-a, javna događanja, komunikacija u medijima s ciljem veće vidljivosti uloge i angažman žena u društvenom razvoju

Ovaj projekt predstavlja doprinos  jačanju kapaciteta žena liderica za autentično vođenje organizacija i inicijativa, stvaranju novih mreža podrške među ženama te boljem prepoznavanje uloge žena iz OCD-a u razvoju i oporavku zajednice.

Istovremeno, razvoj inovacija u zajednici će doprinijeti većoj otpornosti i boljoj prilagodbi organizacija na promjene, osiguravajući tako bolje upravljanje, veću transparentnost te kvalitetniji i snažniji utjecaj organizacija.

Kroz različite aktivnosti, ovaj projekt doprinosi snažnijoj ulozi građana u jačanju europskih vrijednosti - ljudskih prava, jednakih mogućnosti, vladavine prava, socijalne kohezije i solidarnosti.

Projekt traje 18 mjeseci (1.3.2024. - 31.8.2025.), a sufinanciran je od strane Europske unije (CERV program) kroz projekt PROTEUS kojeg provodi Transatlantic Foundation | GMF.