Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

"Volontiranje kao alat za inkluziju" naziv je međunarodnog projekta financiranog stredstvima Europske komisije kroz program Grundtvig – learning partnership čiji je nositelj Platforma volonterskih centara i organizacija iz Bratislave, Slovačka. Partneri na projektu su: Volonterski centar Osijek (Hrvatska), Volunteering Ireland (Irska), Friviligcentre og Selvhjaelp (Danska), Onkentes Kozpont Alapitvany (Mađarska), PRO VOBIS – centrul national de resurse pentru voluntariat (Rumunjska), Brivpratigais.lv (Latvija) i Centro di Servizi per il volontariato Idea Solidale (Italija).

01. kolovoz 2013.

Projekt je usmjeren na razmjenu iskustava među partnerskim zemljama o uključivanju ranjivih skupina u volontiranje te postavljanja okvira za rad s ranjivim skupinama; postavljanja okvira za trening koordinatora volontera o učinkovitim načinima regrutiranja, motivacije i rada s ranjivim skupinama; skupljanja primjera dobre prakse partnerskih zemalja o radu s ranjivim skupinama koji će poslužiti kao inspiracija ostalim volonterskim centrima te organizatorima volontiranja.

Kao rezultat projekta i razmjene iskustava očekuje se on-line dostupna brošura o primjerima dobre prakse u području inkluzivnog volontiranja iz partnerskih zemalja; korisne smjernice za trening o menadžmentu volontera o načinima pristupanja i uključivanja volontera iz ranjivih skupina; prezentacija rezultata projekta na konferenciji Europskog volonterskog centra u Hrvatskoj 2015. godine te preko 70 mobilnosti između zemalja partnera.

Provedba projekta započela je u kolovozu 2013. godine, a predviđeno trajanje projekta je do srpnja 2015. godine. Tijekom ovog vremena svaka zemlja partner ugostit će predstavnike drugih zemalja te prezentirati primjere dobre prakse u zemlji, kao i osigurati razmjenu iskustava.