Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Projekt „STOP LONELINESS, START VOLUNTEERING“ bavi se sve više rastućim problemom usamljenosti i izolacije mladih.

Stop Loneliness, Start Volunteering
01. travanj 2022.

Projekt „STOP LONELINESS, START VOLUNTEERING“ bavi se sve više rastućim problemom usamljenosti i izolacije mladih. Volontiranje kao takvo djelomično nudi odgovor na taj problem. Partnerske organizacije uključene u projektni konzorcij djeluju u područjima inkluzivnog volontiranja, volontiranja mladih te usmjeravanja djelovanja mladih na osobe sa smanjenim mogućnostima. Nositelj projekta je Slovenska Filantropija, a u provedbu projekta uključene su i sljedeće partnerske organizacije: Volunteer Ireland, FriSe iz Danske, Centre for European Volunteering iz Belgije, e.p.a. iz Njemačke te DKolektiv – organizacija za društveni razvoj. Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa.

Mjere koje se odnose na pandemiju i Covid-19 uzrokovale su mnoge teškoće te su osobito snažno pogodile mlade budući da su mnogi bili lišeni normalnog školovanja i društvenog života, a neki su se suočili s bolesti i smrti članova njihovih obitelji. Povrh toga, od mladih se očekivalo pokazivanje solidarnosti i žrtvovanja u korist najranjivijih. Društvena pažnja znatno je manje, ako je uopće, bila usmjerena na posljedica s kojima će se kasnije suočiti mladi.  Situacija je bila i je posebno teška za mlade koji su živjeli u lošim uvjetima prije pandemije, za one iz siromašnih obitelji, one koji žive u nasilnom okruženju, te one koji imaju znatno manje prilika u životu zbog njihovih vlastitih osobnih okolnosti.

Osnovni cilj projekta je podići svijest o volontiranju kao mogućem načinu sprječavanja i smanjivanja socijalne isključenosti mladih te kao izvora osnaživanja organizacija koje se bave mladima i organizacija koje uključuju mlade volontere. Naš cilj je pokazati i prenijeti inovativne i djelotvorne prakse (uključujući digitalne oblike volontiranja) koje mogu potaknuti mlade, posebno mlade s manje prilika, za uključivanje u volonterstvo. Želimo otkriti što mladi trebaju kako bi započeli s volontiranjem te kakvu podršku zahtijevaju od organizatora volontiranja, lokalne zajednice, nacionalnih i EU programa i politika.

U skladu s navedenim partnerske organizacije će:

- istražiti postojeću praksu u europskim državama u području volontiranja mladih i borbe protiv usamljenosti, izolacije i socijalne isključenosti te predstaviti nalaze istraživanja u obliku izvještaja.

- istražiti najbolju praksu u području borbe protiv usamljenosti kroz volonterstvo u europskim državama kroz intervjue s volonterima, korisnicima i predstavnicima organizatora volontiranja te ju predstaviti kroz video priče i video materijale u cilju promocije osobnih priča i načina na koji volontiranje može doprinijeti borbi protiv usamljenosti i izolacije mladih.

- istraživati trenutne izazove i potrebe u borbi protiv usamljenosti i izolacije mladih uključivanjem što većeg broja dionika u zajednicama (mladi, mentori mladih, lideri mladih, donositelji odluka …) u dijalog. Nalazi će biti predstavljeni na on-line kampanji The Voice of the Youth /Glas mladih.

- istražiti potencijal i uloge volonterskih centara i mreža u zajednici za borbu protiv usamljenosti među mladima te izraditi Smjernice za volonterske centre i mreže.

- razviti teoretski okvir i alate za kvalitetan rad s mladim volonterima za volontere i organizacije koje u svoj rad uključuju mlade, a koji će biti sadržani u vodiču za organizatore volontiranja.

- razviti preporuke za borbu protiv usamljenosti, izolacije i isključivanja mladih koje će biti dostavljene donositeljima odluka i drugim ključnim dionicima na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnog i EU razini.