Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

U modernom društvu volontiranje se potiče i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Svjesni činjenice da samo aktivan građanin može doprinijeti perspektivnom demokratskom razvoju volonterstvo se njeguje kao integralni dio socijalnog modela. Zemlje razvijene demokracije poznaju različite institucije koje podržavaju uključivanje volontera u aktivnosti od općeg dobra. Takvu strukturu najčešće predstavljaju volonterski centri koji su snažan poticaj i podrška razvoju volonterstva.

01. siječanj 2021.

Dugoročni cilj projekta je unaprjeđenje strukturirane podrške razvoju i afirmaciji volontiranja koje doprinosi bržem, humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života u našoj zajednici.
Pod strukturiranom podrškom podrazumijevamo skup aktivnosti i metoda koje će biti usmjerene na promociju i zagovaranje volonterstva, razvijanje inovativnih modela uključivanja volontera u aktivnosti zajednice te pružanje kontinuirane informacijsko–savjetodavne usluge svim ključnim dionicima u zajednici.

Specifični ciljevi projekta:
1. Promovirati i afirmirati vrijednosti volonterstva.
2. Povećati broj volontera na području Slavonije i Baranje.
3. Unaprijediti kapacitete organizacija i ustanova za prihvat volontera.
4. Pružiti sustavnu podršku u učenju djeci slabijeg materijalnog i imovinskog statusa.
5. Doprinijeti afirmaciji volonterstva kod djece i mladih kroz odgoj za volontiranje
6. Poticati razvoj inkluzivnog volontiranja kao doprinos integraciji i većoj zapošljivosti osoba u riziku od socijalne isključenosti.
7. Poticati i provoditi inovativne socijalne projekte uključivanja volontera.
8. Podržati razvoj lokalnih volonterskih centara.
9. Povećati utjecaj na javne politike relevantne za razvoj volonterstva na lokalnoj razini.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, traje od siječnja do prosinca 2020., a partneri na projektu su županije Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska te Centar za socijalnu skrb Osijek i Osnovna škola „Antunovac“.