Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Volonterski centar Zagreb, kao nositelj, a u partnerstvu s Udrugom „MI“ Split, Udrugom za razvoj civilnog društva SMART Rijeka, Gradom Zagrebom, Gradom Osijekom i Volonterskim centrom Osijek u sklopu EU Programa: IPA 2010 - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija proveo je projekt „Pokreni sebe, promijeni svijet - mobilizacija potencijala volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“.

01. travanj 2013.

Provedba projekta počela je u travnju 2013. godine i trajala je do rujna 2014. godine, a područje provedbe bile su Osječko-baranjska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija te Grad Zagreb. Ovim projektom željeli smo osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih. Aktivnosti projekta bile su usmjerene na reafirmaciju društvenih vrijednosti kroz promociju aktivnog građanstva i volontiranja kao integralnih dijelova pozitivnog i privlačnog načina života mladih, izgradnju kapaciteta i povećanje broja javnih ustanova koje provode kvalitetne i održive volonterske programe usmjerene na prevenciju razvoja nasilničkog ponašanja kod mladih te izgradnju kapaciteta i unaprjeđenje suradnje između javnog sektora (javnih ustanova) i organizacija civilnoga društva sa svrhom mobilizacije potencijala volonterstva u suzbijanju nasilja među mladima.
 
Kroz ovaj projekt Volonterski centar Osijek radio je na umrežavanju odgojno-obrazovnih ustanova s ostalim dionicima u zajednici, razvoju volonterstva kod mladih u svrhu prevencije nasilja, poticanju volonterskog angažmana mladih u zajednici te postavljanju razvoju volonterskih klubova/programa u školi kroz edukaciju stručnog osoblja u školama.