Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

U sklopu EU Programa „IPA 2010 – Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima“ PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s partnerima Centrom za socijalnu skrb Sisak, Volonterskim centrom Osijek, Mirovnom grupom mladih Dunav i Koordinacijom udruga mladih Siska proveo je projekt „Nasilje? Ne, hvala!“.

01. travanj 2013.

Provedba projekta počela je u travnju 2013. godine i trajala je do listopada 2014. godine, a provodio se na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. Namjera je projekta bila podići doprinos aktera ciivilnog društva u procesu provedbe prevencije nasilja među mladima kroz partnerstvo između javnog i civilnog sektora te putem promocije politika za mlade i volonterstvo. Aktivnosti projekta bile su usmjerene na prevenciju nasilja među mladima kroz određene obrazovne aktivnosti za mlade u srednjim školama i organizacijama civilnoga društva te aktivnu participaciju mladih u kreativnom aktivizmu i volonterstvu.
Uloga Volonterskog centra Osijek u ovom projektu bila je unaprijediti znanja i vještine mladih važne za volontiranje te ih pripremiti i osnažiti za volontiranje u svrhu prevencije nasilja među mladima.