Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Projekt „Inclusive Community“ predstavlja prekograničnu suradnju organizacija iz Osijeka i Novog Sada, a njegov je osnovni cilj unaprjeđenje socijalnih usluga u Osijeku i Novom Sadu za korisnike socijalne skrbi i osobe u riziku od siromaštva i isključenosti kroz razvoj lokalnih institucionalnih kapaciteta i jačanje suradnje pružatelja socijalnih usluga iz Hrvatske i Srbije .

01. travanj 2019.

Nositelj projekta je Volonterski centar Osijek, a projekt se provodi u partnerstvu s Novosadskim humanitarnim centrom, Hrvatskim Crvenim križem Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu te Gradom Osijekom.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije u iznosu 315.618,17 EUR. Ukupan proračun projekta je 371.315,50 EUR. Projekt traje od 1. travnja 2019. do 30. rujna 2021. godine.

Provedbom ovog projekta želimo postići sljedeće ciljeve:
1. Uspostaviti centre za socijalnu integraciju u Osijeku i Novom Sadu. Uspostava centara podrazumijeva zajedničko planiranje Volonterskog centra Osijek i Novosadskog humanitarnog centra te izradu programa rada Centra u Osijeku i Centra u Novom Sadu, organizaciju i koordinaciju usluga koje Centri pružaju i neposredno pružanje različitih socijalnih usluga. Centri će pružati sljedeće usluge: pomoć u učenju za 40-ak djece; pomoć u kući za 20 starijih osoba iz Novog Sada koju će pružati 10-ak volontera; uključivanje 20 starijih osoba u volontiranje kao podrška aktivnom starenju; uključivanje 12 volontera, pripadnika ranjivih skupina u volontiranje kao alat socijalnog uključivanja; obrazovanje i razmjena volontera koji podržavaju izgradnju kapaciteta i osobni razvoj ranjivih skupina i doprinose međugeneracijskoj solidarnosti i toleranciji u prekograničnoj regiji.
2. Razviti i unaprijediti infrastrukturu za kvalitetnije i učinkovitije upravljanje socijalnim uslugama. Projektom želimo dodatno unaprijediti upravljanje i učinkovitost socijalnih usluga za korisnike socijalne skrbi u Osijeku kroz aktivnosti: uspostavljanja novih usluga koje uključuju razvoj ICT rješenja i sustava e-kartica za socijalnu pomoć 850 kućanstava; adaptacije skladišta Gradskog društva Crvenog križa za distribuciju humanitarne pomoći i medicinske opreme. ICT rješenje e-kartica kao modela socijalne pomoći bit će preneseno partnerima i relevantnim dionicima iz Srbije.
3. Doprinijeti razvoju ljudskog kapitala kao alata za društveni razvoj prekograničnog područja. Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta nevladinih organizacija, javnog sektora i lokalnih vlasti iz Hrvatske i Srbije radi boljeg korištenja potencijala prekogranične suradnje kroz obrazovanje 20 predstavnika relevantnih dionika, uzajamnu razmjenu i zajedničke napore kako bi se postigao dugoročni razvoj kvalitetnih socijalnih usluga i zajedničkih programa u prekograničnoj regiji. Jačanje kapaciteta znači povećanje kompetencija za upravljanje, planiranje i razvoj kvalitetnih socijalnih usluga i zajedničkih programa, razmjenu iskustava između nevladinih organizacija i javnog sektora (iz Hrvatske, Srbije, EU) o inovativnim modelima socijalnih usluga za ugrožene skupine, modeliranje pozitivnog stava prema volontiranju kao alata socijalne uključenosti i aktivnog starenja, njegovanje multikulturnih vrijednosti prekogranične suradnje kroz razmjenu između 20 volontera iz Hrvatske i Srbije.

„Ovaj tekst je izrađen uz podršku Europske unije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Volonterskog centra Osijek i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.“