Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Volontiranje predstavlja važan dio socijalne inkluzije jer pruža jednake mogućnosti mladima te im omogućuje sudjelovanje u životu zajednice. Strategija EU za mlade također prepoznaje volontiranje kao način neformalnog učenja koje podržava osobni rast mladih, njihovo socijalno osnaživanje te transverzalni razvoj kompetencija. VCOS prepoznaje doprinos volontera kao dodanu vrijednost našem radu kroz podizanje kvalitete naših usluga i doprinos razvoju zajednice općenito. 

"Društveni atelje 2"
01. prosinac 2018.

Stoga EVS projektom „Društveni atelje 2” želimo: 

    • afirmirati volontiranje kao način neformalnog učenja kroz razvijanje kompetencija volontera uključenih u provedbu projektnih aktivnosti namijenjenih određenim društvenim skupinama;

    • promicati Europsku volontersku službu i europske vrijednosti; 

    • doprinijeti razvoju zajednice kroz uključivanje u volonterske aktivnosti i poboljšati kvalitetu života različitih društvenih skupina: migranata i izbjeglica, starijih osoba; 

    • ojačati međunarodnu suradnju i kapacitete partnera za upravljanje EU projektima. 

Za ovo volontersko iskustvo u trajanju od 8 mjeseci (prosinac 2018. do srpanj 2019.), odabrane su dvije volonterke registrirane u bazi podataka Europskih snaga solidarnosti. Jedna od ključnih vrijednosti i načelo rada VCOS-a jest poštivanje razlika, osobito kada je riječ o radu s volonterima. Stoga smo otvoreni prema svim profilima potencijalnih volontera. Općenito, VCOS se usredotočuje na vještine, kompetencije, interese i sposobnosti volontera. 
 

Tijekom osam mjeseci službe, volonteri će biti uključeni u sljedeće projektne aktivnosti:

1. Podrška integraciji kroz pružanje usluga izbjeglicama i djeci bez pratnje - kreativne radionice sa ženama i djecom, informatika, kuhanje, sport, učenje engleskog i hrvatskog jezika, pružanje socijalne podrške kroz razgovor i druženje.

2. Pružanje podrške starijim osobama – druženje, hodanje, igranje društvenih igara, sudjelovanje u kreativnim radionicama sa starijim osobama koji koriste usluge ustanova i neprofitnih organizacija.

3. Promicanje Europske volonterske službe među mladima u Slavoniji i Baranji - priprema i provedba prezentacija (pojedinačno ili kao dio naših radionica za volontere), priprema i distribucija promotivnih materijala sa svrhom motiviranja mladih na sudjelovanje u različitim neformalnim obrazovnim programima.

4. Organizacija manifestacija i volonterskih događanja - Godišnja volonterska nagrada na Međunarodni dan volontera, kampanja “Hrvatska volontira!”. Aktivnosti obično uključuju različite volonterske akcije unutar zajednice u koje će EVS volonteri biti uključeni od pripremnih do provedbenih aktivnosti. Organizacija jedne aktivnosti za svaku manifestaciju s izbjeglicama ili djecom i mladima bit će dio osobnog projekta volontera.

5. Tečajevi jezika za lokalne volontere i druge zainteresirane građane - organiziranje jezičnih tečajeva (engleski jezik ili njihov matični jezik) koje organiziraju EVS volonteri.

6. Sudjelovanje u različitim projektima koje provodi VCOS i redovitim uredskim poslovima – upravljanje aktivnostima, analize, istraživanja i ostali administrativni poslovi.

 

Provedba ovih aktivnosti će:

    • poticati inovativne društvene projekte volontiranja kao doprinos procesima integracije;

    • pridonijeti afirmaciji međugeneracijske solidarnosti;

    • promicati i afirmirati vrijednosti volontiranja i Europske volonterske službe;

    • poboljšati kvalitetu usluga koje pruža VCOS.