Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

U modernom društvu volonterski angažman potiče se i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Zemlje razvijene demokracije poznaju različite organizacije i institucije koje promoviraju i podržavaju dobrovoljni angažman građana za opće dobro.

Program Volonterskog centra Osijek dio je sustavnog i promišljenog djelovanja DKolektiva u cilju uspostavljanja kontinuirane, strukturirane i kvalitetne podrške volonterima, organizatorima volontiranja i drugim dionicima relevantnim za razvoj volonterstva.

Volonterski centar Osijek djeluje kao resursni volonterski centar za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju. Umrežavanjem i suradnjom s drugim regionalnim i lokalnim volonterskim centrima okupljenima u Hrvatski centar za razvoj volonterstva svoje djelovanje širimo na nacionalnu, ali i međunarodnu razinu, vjerujući da zajedničkim potencijalima i energijom možemo ostvariti veći i snažniji društveni utjecaj.

Svojim djelovanjem želimo osigurati strukturiranu podršku za razvoj i afirmaciju volontiranja koje doprinosi bržem, humanijem i učinkovitijem unaprjeđenju kvalitete života u našoj zajednici. Pod strukturiranom podrškom podrazumijevamo skup aktivnosti i metoda usmjerene na promociju i zagovaranje volonterstva, razvijanje inovativnih modela uključivanja volontera u aktivnosti zajednice te pružanje kontinuirane informacijsko-savjetodavne usluge svim ključnim dionicima u zajednici.

 

Volonterski centar s oznakom kvalitete

Volonterski centar Osijek ispunjava standarde kvalitete za regionalne volonterske centre i posjeduje oznaku kvalitete za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se na razdoblje od tri godine.

Proces procjene volonterskih centara i oznaku kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj osmislio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da kvalitetnije i lakše ostvaruju svoju ulogu, na korist svojih korisnika – građana (volontera) i organizatora volontiranja, kao i drugih dionika na koje utječu.

Aktivnosti

Volonterski centar Osijek provodi aktivnosti regionalnog volonterskog centra sukladno standardima kvalitete za volonterske centre.

Kako bismo doprinijeli afirmaciji volonterstva, stvaranju okruženja u kojem su vrijednosti i značaj volontiranja za društveni razvoj prepoznati i cijenjeni, a neprofitne organizacije osnažene za prihvat volontera, aktivnosti koje provodimo su:

  • promocija vrijednosti i dobrobiti volontiranja
  • razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog angažmana
  • usluge savjetovanja i edukativne aktivnosti o volonterstvu za građane
  • usluge savjetovanja i edukativne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterskim programima za organizatore volontiranja
  • podrška u radu i razvoju lokalnim volonterskim centrima
  • umrežavanje i suradnja
  • provedba istraživanja
  • izdavačka djelatnost
  • zagovaračke aktivnosti

Pozitivna snaga volnterstva - brošura 

Brošura je namijenjena svim volonterima i volonterkama, sadašnjim i budućim, a pruža ključne uvide u svijet volontiranja i njegovu važnost, različita područjima volontiranja i načine na koji se građani mogu uključiti u volonterske aktivnosti u zajednici. Brošuru možete pogledati ovdje. A ako se već niste uključili u svijet volontiranja, nadamo se da će vas ova brošura informirati, inspirirati i potaknuti na djelovanje.