Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

Podrška organizacijama civilnog društva

Jednu od osnovnih vrijednosti demokracije predstavlja civilno društvo i građani uključeni u sva područja društvenog djelovanja. Biti aktivan i biti odgovoran važne su vrline civilnog društva za koje se DKolektiv zalaže od svoga osnivanja. Izgradnja jakog i raznolikog civilnog društva koje karakterizira neovisnost, dobrovoljnost i pluralizam jedan je od ciljeva kojemu organizacija teži, a koji ostvaruje kroz jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i upravljanje, osiguranje kvalitete rada i ostvarenje utjecaja u zajednici.

DKolektiv, redovito prati potrebe organizacija i zajednice te, u skladu s tim, razvija aktivnosti kojima pruža podršku civilnom društvu kroz:

 • Edukacije usmjerene jačanju kapaciteta pojedinaca, inicijativa i organizacija za aktivno i odgovorno sudjelovanje.
 • Informiranje i savjetovanje o temama relevantnim za civilno društvo.
 • Poticanje suradnja i umrežavanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.
 • Afirmaciju i promociju vrijednosti civilnog društva i demokracije.
 • Zagovaranje za promjene javnih politika važnih za dalji razvoj jakog i otpornog civilnog društva.

Regionalna suradnja i razvoj

DKolektiv je dio Programa Regionalnog razvoja i jačanja organizacija civilnoga društva koji se od 2007. godine provodi na području cijele Hrvatske, a kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Pružanjem sustavne podrške u području informiranja, savjetovanja i izobrazbe na lokalnim i regionalnim razinama kroz ovaj se program doprinosi ujednačenom regionalnom razvoju i sposobnosti organizacija civilnoga društva i građanskih inicijativa.

Aktivnosti ovoga programa, DKolektiv, kao regionalni centar podrške, provodi na području Slavonije i Baranje. U provedbi ovih aktivnosti surađuje s drugim regionalnim centrima podrške: SMART - Udruga za razvoj civilnog društva (Rijeka), Udruga MI (Split), Centar za civilne inicijative (Zagreb), ACT - Autonomni centar (Čakovec).

Suradnja i umrežavanje

DKolektiv veliku pažnju posvećuje kvalitetnim odnosima, povezivanju i jačanju suradnje s drugim organizacijama te stvaranju mostova između različitih dionika u zajednici.
motus logo
MOTUS Platforma organizacija civilnog društva Osječko-baranjske županije

Jedna od inicijativa nastala zadnjih godina, koju je DKolektiv potaknuo i podržao je MOTUS Platforma organizacija civilnog društva Osječko-baranjske županije. Okuplja desetak organizacija koje provode aktivnosti za opće dobro i zalažu se za vrijednosti modernih demokratskih društava koje uključuju: ljudska prava, društvenu solidarnost, socijalnu koheziju, društvenu inkluziju, toleranciju, odgovornost i transparentnost, zaštitu javnog interesa, aktivno uključivanje građana u proces donošenja odluka i održivi razvoj.

MOTUS predstavlja platformu za razmjenu ideja i iskustava, povezivanje i nova partnerstva između organizacija civilnog društva te nove oblike suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ustanovama, poslovnim sektorom i akademskom zajednicom.

Zalaže se za:
 • humani i održivi društveni i ekonomski razvoj;
 • uključivanje građana u procese odlučivanja;
 • jačanje uloge i utjecaja organizacija civilnog društva;
 • jačanje solidarnosti, međusobnih i društvenih odnosa povjerenja i argumentiranog djelovanja;
 • uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja javnih politika;
 • suradnju i široki dijalog između građana, organizacija civilnog društva, lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova, institucija, poslovnog sektora i akademske zajednice;
 • jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija;
 • jačanje suradnje i umrežavanja organizacija civilnog društva.

U MOTUS-u su aktivne sljedeće organizacije: DKolektiv - organizacija za društveni razvoj, Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“, Udruga za rad s mladima „Breza“, Nansen dijalog centar, PRONI Centar za socijalno podučavanje, P.G.D.I. Projekt građanske demokratske inicijative, Zaklada Slagalica, Centar za poduzetništvo, Dječji kreativni centar „DOKKICA“ i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek.

Članstvo u mrežama:

Upravljanje kvalitetom:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.