Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Projekt je usmjeren na osnaživanje predstavnika udruga i ustanova koje se bave socijalno-humanitarnim djelatnostima za provedbu kvalitetnih i dugoročnih volonterskih programa čime će unaprijediti svoje usluge i poboljšati život svojih korisnika uključivanjem volontera kao neprocjenjivog resursa koji mogu dodatno humanizirati usluge te pružiti socijalnu podršku korisnicima kroz različite socijalne i kreativne aktivnosti.

01. kolovoz 2021.

Projekt je usmjeren na osnaživanje predstavnika udruga i ustanova koje se bave socijalno-humanitarnim djelatnostima za provedbu kvalitetnih i dugoročnih volonterskih programa čime će unaprijediti svoje usluge i poboljšati život svojih korisnika uključivanjem volontera kao neprocjenjivog resursa koji mogu dodatno humanizirati usluge te pružiti socijalnu podršku korisnicima kroz različite socijalne i kreativne aktivnosti.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi za razvoj volonterskih programa temeljenih na kvaliteti i učinkovito uključivanje volontera u aktivnosti usmjerene skupinama u riziku od socijalnog isključenja (osobe treće životne dobi, osobe s invaliditetom, osobe u riziku od siromaštva i dr.).

Specifične ciljevi projekta su:

  1. Unaprijediti znanja i vještine predstavnika udruga i ustanova iz područja kvalitetnog uključivanja i upravljanja volonterima.
  2. Poboljšati suradnju i veću umreženost organizacija u lokalnoj zajednici usmjerenih na ranjive skupine društva.
  3. Promovirati vrijednosti i dobrobiti uključivanja volontera.
  4. Unaprijediti kvalitetu života osoba u riziku od socijalne isključenosti kroz organizirane volonterske aktivnosti u udrugama i ustanovama.
  5. Doprinijeti razvoju građanske odgovornosti.

 

Udruge i ustanove iz područja socijalne skrbi uključene u projekt razvit će svoje resurse za volonterske programe temeljene na standardima kvalitete, što će doprinijeti i uspješnijem uključivanju volontera, zadržavanju njihove motivacije za sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima udruga i ustanova te općenito kvalitetnijem radu s volonterima.

 

Nositelj projekta je Dkolektiv.

 

Trajanje projekta je od 1.8.2021. do 31.12.2021. godine.

 

Projekt je financiran kroz Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.