Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu odobren je projekt "Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela" (UP.04.2.1.05.0014) čiji je nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a partneri su Volonterski centar Osijek i Centar za poduzetništvo.

01. rujan 2019.

Opći cilj projekta je:  jačanje kapaciteta stručnjaka za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljeni su  sljedeći specifični ciljevi:

  • Razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela
  • Jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje
  • Senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvijene socijalne vještine i znanja mladih počinitelja kaznenih djela te povećana njihova motivacija i konkurentnost na tržištu rada
  • Unaprijeđeni kapaciteti stručnjaka kroz razvoj novih znanja i vještina
  • Javnost senzibilizirana i informirana o važnosti resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela u lokalnu zajednicu
  • Postignuto uspješno praćenje, koordinacija i provedba projektnih aktivnosti te su ostvareni predviđeni rezultati i svrha projekta

Predviđeno trajanje projekta je  od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2021. godine

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Posredničko tijelo razine 1 je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društava.

 

Pokretači promjene - brošura za stručnjake

Pokretači promjene - brošura