Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2018. godini, žene u Republici Hrvatskoj (RH) su činile 47,3% od ukupnog broja zaposlenih. Premda su žene manjina u ukupnom broju radno aktivnog stanovništva s udjelom od 46,4%, u ukupnom boju nezaposlenih i dalje predstavljaju većinu s 56%. 

26. ožujak 2019.

Najveća stopa nezaposlenosti je među ženama u dobi od 25 do 29 godina te od 50 do 59 godina (cca 12%).  Unatoč tome što stopa zaposlenosti žena kontinuirano raste, već više godina zaredom je 10% niža od stope zaposlenosti muškarac. Žene u RH se još uvijek teže zapošljavaju nego muškarci, a one koje rade vrlo često nemaju jednake uvjete za rad i napredovanje. Naime, samo 30% žena u Hrvatskoj je na rukovodećim položajima unatoč činjenice da je među visoko obrazovanim veći broj žena nego muškaraca (60.4% žena je sa završenim magisterijem i sveučilišnih specijalističkih studija te 55.4% s poslijediplomskim doktorskim studijem) . Žene u prosjeku zarađuju za 13.9% manje od muškaraca. Premda je jaz u plaćama između muškaraca i žena u Hrvatskoj manji nego u EU (gdje iznosi 16%), u EU je taj jaz sve manji, dok u Hrvatskoj, od 2010., kontinuirano raste. Nadalje, u okviru mjera Aktivne politike zapošljavanja, manji je broj žena, nego muškaraca, koristilo poticaje (40,9%), a iznos odobrenih sredstava u konačnici je bio 33,9 % u korist žena, odnosno 66,1% u korist muškaraca. (Izvor: Izvještaj Pučke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2018.).
 
Projekt „Osnaži se, motiviraj, aktiviraj“  pruža podršku ženama za aktivni angažman i veće sudjelovanje u aktivnostima na tržištu rada te za veću zapošljivost .


Kroz različite aktivnosti, 60 žena, s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije, dobit će mogućnost:

  • sudjelovati u rezidencijalnoj edukaciji o neprofitnom menadžmentu i društvenom poduzetništvu;
  • razviti socijalne vještine potrebne za aktivno traženje posla i angažman u zajednici kroz edukaciju u trajanju od dva dana;
  • uključiti se u grupe podrške namijenjene osobnom razvoju koje će se provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci;
  • uključiti se u rad neprofitnih organizacija kroz volontiranje;
  • informirati se i savjetovati o načinima aktiviranja u zajednici i na tržištu rada.

 
Podrška namijenjena nezaposlenim ženama predstavlja kombinaciju različitih oblika usluga i aktivnosti usmjerenih: razvoju znanja i vještina potrebnih za angažman u neprofitnom sektoru, istraživanju i korištenje vlastitih potencijala u cilju osobnog rasta i razvoja, povećanju motivacije za aktivno traženje posla, volontiranju koje otvara prilike za sudjelovanje u aktivnostima zajednice te većoj informiranosti o različitim mogućnostima aktiviranja na tržištu rada. 
 
Osim direktne podrške ženama, kroz projekt će se promovirati koncept cjeloživotnog učenja kao i važnost podrške osobnom razvoju žena, organizirat će se sajam žena poduzetnica te poticati veća međusektorska suradnja na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju boljeg položaja žena na tržištu rada.  
 
Projekt traje 24 mjeseca, a u partnerstvu ga provode Volonterski centar Osijek, kao nositelj projekta, Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda, Europski dom Vukovar te Grad Osijek, Grad Slavonski Brod i Vukovarsko-srijemska županija. 
 
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“,  „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 996.138,72kn.