Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Dkolektiv nastavlja svoje djelovanje u zajednici uz organizacijsku podršku ACF-a Hrvatska u trajanju od 20 mjeseci. Ova podrška pomoći će realizaciji ciljeva i rezultata definiranih strateškim planom organizacije za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Organizacijska podrška ACF-a
01. rujan 2022.

 

Dkolektiv nastavlja svoje djelovanje u zajednici uz organizacijsku podršku ACF-a Hrvatska u trajanju od 20 mjeseci. Ova podrška pomoći će realizaciji ciljeva i rezultata definiranih strateškim planom organizacije za razdoblje od 2022. do 2024. godine u sljedećim područjima:

1. Obrazovanje i osnaživanje građana za aktivno sudjelovanje i demokratski angažman kroz: programe obrazovanja za demokraciju i aktivno sudjelovanje (Demo akademija), građansko obrazovanje djece, mladih i obrazovnih djelatnika na području OBŽ (Osijek to GOO), organiziranje deliberativnih dijaloga s građanima o pitanjima od općeg društvenog interesa.  

 

2. Razvoj volonterstva kroz poboljšanje dostupnosti, opsega i kvalitete volontiranja što podrazumijeva: povećanje broja volontera angažiranih u zajednici; podršku organizacijama za razvoj kvalitetnih volonterskih programa i inkluzivnog volontiranja; razvoj školskih volonterskih programa i jačanje volonterskog angažmana djece i mladih; razvoj lokalnih volonterskih centara.

Osobito će se posvetiti pažnja: postavljanju metodologije sustavnog istraživanja volonterstva; većem prepoznavanju doprinosa volontiranja EU vrijednostima i uloge volontiranja u jačanju otpornosti zajednica; afirmiranju volontiranja u borbi protiv usamljenosti i izolacije; razvoju volonterstva ruralnim sredinama.

 

3. Izgradnja jakog i održivog civilnog društva kroz: jačanje kapaciteta OCD-a za dobro upravljanje, veću kvalitetu i snažniji utjecaj organizacija u društvu; snažnija podrška ženama lidericama u OCD-ima; razvoj obrazovnih programa usmjerenih organizacijskom razvoju i jačanju digitalnih kompetencija; veće povezivanje i sinergija OCD-a; jačanje međusektorskih mreža za veću otpornost zajednice i razvoj društvenog kapitala.

4. Afirmacija uključivog i solidarnog društva kroz: jačanje i promociju vrijednosti otvorenih i inkluzivnih zajednica, ciljanih programa osnaživanja skupina u nepovoljnom položaju i jačanje mreža solidarnosti i podrške; jačanje interkulturnog dijaloga i međugeneracijske solidarnosti; podršku integraciji izbjeglica i migranata; istraživanje i razvoj društvenih inovacija.

Prioritet je dalji razvoj Društvenog ateljea kao centra za poticanje integracije i uključivanje skupina u riziku od marginalizacije i isključenosti.

 

5. Razvoj održive organizacije kroz jačanje ljudskih i tehničkih resursa za a) razvoj inovacija, b) učinkovitu primjenu digitalnih alata za veću inkluzivnost i demokratičnost c) razvoj sustava  mjerenja utjecaja.

Svojim djelovanjem DKolektiv želi u narednim godinama doprinijeti:

  • Razvoju demokratske kulture i jačanju demokratskih vrijednosti
  • Aktivnom građanstvu
  • Razvoju volonterstva
  • Jakom i progresivnom civilnom društvu
  • Dobrom upravljanju
  • Uključivom društvu i boljem položaju manjina, ranjivih i marginaliziranih skupina
  • Jačanju otpornosti zajednica
  • Stvaranju povoljnog okruženja za pozitivne društvene promjene