Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Volonterski centar Osijek, Centra za mirovne studije, Mreže mladih Hrvatske i Udruga za razvoj civilnog društva SMART već nekoliko godina surađuju na stvaranju zajedničke platforme s ciljem obrazovanja građana za njihovo veće sudjelovanje u donošenje odluka, promociju i zaštitu ljudskih prava te razvoj demokracije. 

04. ožujak 2013.

Projekt „Obrazovanja za ljudska prava i demokraciju“ omogućio je dalji razvoj suradnje i kreiranje novih zajedničkih strategija rada ovih organizacija. Osim promicanja demokratskih načela u svakodnevnoj praksi i opredijeljenosti  za rad na demokratizaciji u suradnji s građanima, partnerske organizacije su kroz projekt stvorile prostor za međusobno povezivanje te razmjenu znanja i iskustva u području razvoja i provedbe neformalnih obrazovanih programa. Radi se o sljedećim programima obrazovanja: programi Centra za mirovne studije 1) Mirovni studiji - jednogodišnji program neformalnog obrazovanja za mir, ljudska prava i demokraciju i 2) Stručno usavršavanje nastavnika za ljudska prava i demokraciju, provedbu građanskog odgoja i obrazovanja; 3) „Studiji o mladima za mlade“, Mreže mladih Hrvatske, 4) Akademija menadžmenta neprofitnih organizacija kojeg razvija udruga SMART i „Demo akademija“ jednogodišnji program obrazovanja za demokraciju i aktivno sudjelovanje građana Volonterskog centra Osijek. Navedene programe povezuje usmjerenost na razvoj građanskih kompetencija, promociju ljudskih prava, uključivanje građana u procese društvene promjene i demokratizaciju društva te motiviranje sudionika na vlastiti angažman, solidarnost, socijalnu uključenost i sl..

Osim rada na razvoju i provedbi kurikuluma, jedan od  dosadašnjih rezultata suradnje ovih organizacija je osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih za mir i aktivno građanstvo „MIRTA“. Osnivanje ustanove jedan je od preduvjeta za verifikaciju obrazovnih programa i dalji razvoj navedenih neformalnih programa obrazovanja te općenito obrazovanja za demokraciju, ljudska prava i aktivno sudjelovanje građana u Hrvatskoj.

Projekt je financiran sredstvima Norveškog fonda, uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kao akreditiranog provedbenog tijela fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EGP/NF) u Hrvatskoj za područje civilnoga društva.