Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

IPC je 1.10.2022.g. započeo provoditi projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ u trajanju od 15 mjeseci. Kontakt osoba je voditeljica projekta iz IPC-a, Nataša Kovačević, a partner u provedbi projektnih aktivnosti je DKolektiv iz Osijeka. Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).

01. listopad 2022.

IPC je 1.10.2022.g. započeo provoditi projekt „Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije“ u trajanju od 15 mjeseci. Kontakt osoba je voditeljica projekta iz IPC-a, Nataša Kovačević, a partner u provedbi projektnih aktivnosti je DKolektiv iz Osijeka. Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).


U Brodsko-posavskoj županiji živi 1.178 Roma. Procijenjeni broj Roma znatno je veći jer se Romi nerijetko izjašnjavaju kao Hrvati ili Srbi zbog straha od diskriminacije. Oni su prostorno, ekonomski i politički marginalizirani i nedovoljno su zastupljeni u javnom životu. Predrasude prema romskoj zajednici i stereotipi duboko su ukorijenjeni u svijest lokalne zajednice zbog njihova nedovoljnog poznavanja romske kulture.
 

Glavni projektni cilj: Promovirati i zaštiti prava romskih žrtava kršenja ljudskih prava i diskriminacije kroz podizanje svijesti društva i dionika, jačanje provedbe nediskriminacijskog zakonodavstva i osnaživanje Roma za traženje pravne zaštite.
 

Specifični ciljevi:
1. Ojačati kapacitete romskih medijatora za prepoznavanje i prijavljivanje diskriminacije, sudjelovanje u procesima donošenja odluka, zagovaranje i posredovanje u sukobima.

2. Promovirati bolju zaštitu i pristup pravdi romskih žrtava diskriminacije.

3. Uspostaviti međusektorsku suradnju radi kvalitetnije integracije Roma u lokalnu zajednicu, povećati svijest javnosti o praktičnim koracima integracije Roma, te promovirati međukulturni dijalog.


Ključne aktivnosti:
Edukacije za romske medijatore; pravna pomoć romskim žrtvama diskriminacije; zastupanje žrtava diskriminacije pred Pučkom pravobraniteljicom; istraživanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o suzbijanju diskriminacije; osnivanje Lokalne platforme za inkluziju Roma; Photovoice izložba; medijska kampanja „Jednake mogućnosti za sve“; dizanje kapaciteta IPC-a u procesu evaluacije i mjerenja utjecaja naših aktivnosti te u javnom i strateškom komuniciranju o društvenom doprinosu IPC-a.

 

Multiplikacijski učinak će se postići osnaživanjem Roma za traženje pravne zaštite u Osječko-baranjskoj županiji.