Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

"Volontiranje kao alat jačanja Europskih vrijednosti"

01. studeni 2017.

Okosnica projekta „Volontiranje kao alat jačanja Europskih vrijednosti" je jačanje i promocija europskih vrijednosti kao temelja identiteta europskog građanstva.

"NAJBOLJI JA" – MENTORSKI PROGRAM SA SVRHOM SELEKTIVNE PREVENCIJE OVISNOSTI

04. ožujak 2018.

Uključivanjem u mentorski program „Najbolji ja“ djeca i mladi unaprjeđuju svoje socijalne vještine i na kvalitetan način provode slobodno vrijeme te se potiču zdrave životne navike i prevenira ovisnost. 

"ŠKOLSKI VOLONTERI: OSNAŽIVANJE I MENTORSTVO ŠKOLA ZA KOORDINIRANJE VOLONTERSKIH PROGRAMA"

01. lipanj 2017.

Projekt financijski podržava Europska unija iz Europskog socijalnoga fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Projekt je započeo s provedbom 1.6.2017., a trajat će do 31.5.2019. godine.

"ŠKOLONTIRANJE"

01. lipanj 2017.

Projekt pod nazivom Školontiranje kojeg u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama: Ekonomskom školom Vukovar, Osnovnom školom Nikole Andrića Vukovar i Tehničkom školom Sisak te organizacijom civilnog društva – Volonterskim centrom Osijek, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, kroz obrazovanje i odgoj za volontiranje u školskim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

"DRUŠTVENI ATELJE"

04. ožujak 2017.

Volonterski centar Osijek, u partnerstvu s Europskim volonterskim centrom (European Volunteer Centre – CEV), provodi projekt Europske volonterske službe (European Voluntary Service – EVS) "Social Atelier". Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.

"ŽIVJETI S NAMA"

01. listopad 2016.

Projekt "Živjeti s nama" osmišljen je s ciljem omogućavanja integracije izbjeglica i azilanata u društvo kroz pružanje socijalne podrške kojom se upotpunjuje njihovo slobodno vrijeme, podiže kvaliteta njihova života, dostojanstvo i osobni integritet te kulturna orijentacija u društvu u kojem su se zatekli radi lakše prilagodbe i snalaženja.

"PROMISE - PROMOCIJA INTEGRACIJSKE PODRŠKE IZBJEGLICAMA KROZ UKLJUČIVANJE MLADIH: KONVENCIJA O STATUSU IZBJEGLICA IZ 1951. I IZBJEGLICE I MIGRANTI U DANAŠNJICI"

01. rujan 2016.

Međunarodni projekt „PROMISE - Promocija integracijske podrške izbjeglicama kroz uključivanje mladih: Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. i izbjeglice i migranti u današnjici“ kojeg provode partneri iz šest europskih zemalja - Bugarska, Italija, Litva, Mađarska, Velike Britanija i Hrvatska, započeo je u rujnu 2016. godine. 

„NOVI PUTOKAZI LJUDSKIH PRAVA I AKTIVNOG GRAĐANSTVA"

01. siječanj 2015.

Demokratska građanska kultura na praktičnoj razini predstavlja društvo u kojoj pojedinci imaju razvijen osjećaj pripadnosti, u kojoj svaki član ima jednaka prava i odgovornosti, prepoznaje mogućnost utjecaja na promjenu te djeluje i provodi akcije u zajednici. 

COMPETENT IN VOLUNTEERING - COMPETENT IN LIVE

04. ožujak 2013.

"Competent inVolunteering – Competent in Live" naziv je projekta financiranog sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+. Projekt se provodi na području 3 zemlje EU (Slovačka, Rumunjska i Hrvatska) koje dijele sličnu povijest razvoja volonterstva.

„OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRACIJU“

04. ožujak 2013.

Volonterski centar Osijek, Centra za mirovne studije, Mreže mladih Hrvatske i Udruga za razvoj civilnog društva SMART već nekoliko godina surađuju na stvaranju zajedničke platforme s ciljem obrazovanja građana za njihovo veće sudjelovanje u donošenje odluka, promociju i zaštitu ljudskih prava te razvoj demokracije. 

VOLONTIRANJE – PRILIKA ZA NOVE KOMPETENCIJE

01. rujan 2011.

„Volontiranje – prilika za nove kompetencije“ naziv je projekta financiranog sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.

NOVI ŽIVOT

01. siječanj 2013.

"Novi život" naziv je projekta financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.