Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti

05. listopad 2020.

Organiziranjem poludnevnog boravka, tematskih radionica i pomno osmišljenog slobodnog vremena (posjeti kulturnim događanjima, zajednički izleti i sl.) planira se umanjiti osjećaj usamljenosti i izoliranosti starijih osoba. Osim toga, projekt je koristan i članovima obitelji koji skrbe o ovisnom članu jer im omogućava slobodu u obavljanju svakodnevnih radnih obaveza dok im član obitelji uz primjerene sadržaje vrijeme provodi u poludnevnom boravku.

Snaga sudjelovanja – obrazovanje za volontiranje

08. studeni 2021.

Projekt predstavlja nadogradnju dosadašnjih postignuća DKolektiva ostvarenih u radu s odgojno-obrazovnim ustanovama u području razvoja volonterstva.

Živjeti s nama

03. travanj 2020.

Jačanje uloge i kapaciteta lokalne zajednice za planiranje i provedbu integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom provodi se kroz sveobuhvatnu podrška različitim dionicima u zajednici na području Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije.

"Danas osnaženi - sutra uključeni"

01. travanj 2020.

Danas osnaženi-sutra uključeni je projekt kojim želimo doprinijeti jačanju stručnih znanja i osnaživanju nezaposlenih osoba koje nisu u sustavu redovnog obrazovanja, a pripadnici su marginaliziranih skupina s prebivalištem na području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije te Grada Zagreba.

Volonterska iskra - inovativnim i socijalnim programima volontiranja do kvalitetnijih usluga u zajednici

01. kolovoz 2021.

Projekt je usmjeren na osnaživanje predstavnika udruga i ustanova koje se bave socijalno-humanitarnim djelatnostima za provedbu kvalitetnih i dugoročnih volonterskih programa čime će unaprijediti svoje usluge i poboljšati život svojih korisnika uključivanjem volontera kao neprocjenjivog resursa koji mogu dodatno humanizirati usluge te pružiti socijalnu podršku korisnicima kroz različite socijalne i kreativne aktivnosti.

"Vrline znanja - ulaganje u ljude i zajednice"

01. svibanj 2019.

Projekt  Vrline znanja – ulaganje u ljude i zajednice“ usmjeren je na jačanje i promociju održivog razvoja i socijalne kohezije kroz jačanje uloge škola i suradnje između različitih dionika u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Baranje.

"Making it Matter" - utjecaj volontiranja na socijalnu inkluziju

01. veljača 2018.

Mjerenje i prenošenje učinaka i utjecaja civilnoga društva je važna tema organizacijama civilnoga društva i akademskoj zajednici. Ipak, mjerenje utjecaja volontiranja na socijalnu inkluziju kao važnog čimbenika dobrobiti pojedinca još nije istraženo niti potvrđeno.

"Wake up - Mladi Europljani kao nositelji promjena za bolju Europu"

01. veljača 2019.

Duži niz godina Europa bilježi rast populizma, nacionalizma, ksenofobije i islamofobije, rasizma i antisemitizma, tj. straha od drugih i drugačijih. Navedeno su samo neke od tendencija koje su u direktnom sukobu s temeljnim europskim vrijednostima kao što su dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava te poštivanje i promicanje ljudskih prava.

"Pokretači promjene - podrška resocijalizaciji i integraciji mladih počinitelja kaznenih djela"

01. rujan 2019.

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu odobren je projekt "Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela" (UP.04.2.1.05.0014) čiji je nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a partneri su Volonterski centar Osijek i Centar za poduzetništvo.

Inclusive Community

01. travanj 2019.

Projekt „Inclusive Community“ predstavlja prekograničnu suradnju organizacija iz Osijeka i Novog Sada, a njegov je osnovni cilj unaprjeđenje socijalnih usluga u Osijeku i Novom Sadu za korisnike socijalne skrbi i osobe u riziku od siromaštva i isključenosti kroz razvoj lokalnih institucionalnih kapaciteta i jačanje suradnje pružatelja socijalnih usluga iz Hrvatske i Srbije .

„Osnaži se, motiviraj, aktiviraj“

26. ožujak 2019.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2018. godini, žene u Republici Hrvatskoj (RH) su činile 47,3% od ukupnog broja zaposlenih. Premda su žene manjina u ukupnom broju radno aktivnog stanovništva s udjelom od 46,4%, u ukupnom boju nezaposlenih i dalje predstavljaju većinu s 56%. 

"Razmišljamo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice"

01. srpanj 2019.

Cilj projekta ˝Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice˝ je ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.