Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih na prevenciju ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS), Ministarstvo zdravstva je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo financijska sredstva za provođenje projekta "Najbolji ja – sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti". Volonterski centar Osijek partner je na projektu.

01. siječanj 2020.

Opći cilj projekta:   Selektivna prevencija svih vrsta ovisnosti kod djece i mladih u riziku na području Osječko – baranjske i Vukovarsko – srijemske županije u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga.

Kako bi se ostvario opći cilj programa postavljena su tri specifična cilja.

Specifični ciljevi projekta:

1. Razvijanje socijalnih vještina i znanja te podržavanje kvalitetnog i strukturiranog provođenja slobodnog vremena radi prevencije ovisnosti i upuštanja u rizična ponašanja kod djece i mladih kroz uključivanje u mentorski program

2. Unaprjeđenje znanja djece i mladih, volontera i stručnjaka o učinkovitim metodama prevencije ovisnosti te informiranje javnosti o utjecaju i posljedicama sredstava ovisnosti i zdravim načinima života.

Vrijeme trajanja projekta  je predviđeno od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine. Aktivnosti su vremenski osmišljene kako bi pratile školsku godinu i obaveze djece i mladih kao ciljane skupine projekta.

Ciljana skupina  projekta su djeca i mladi u riziku korisnici usluga smještaja i poludnevnog boravka Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje, Doma za odgoj djece i mladeži Osijek i Centra za socijalnu skrb Osijek.

Trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022.