Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Mobilni atelje je poticanje i osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za aktivno sudjelovanje u društvu i rješavanje problema i potreba svojih lokalnih zajednica, a radi poboljšanja kvalitete života mladih i povećanja ponude kvalitetnih sadržaja za mlade na mjestima gdje takvi sadržaji nedostaju. 

01. siječanj 2023.

Mobilni atelje jedna je od aktivnosti Društvenog ateljea, usmjerena prema manjim mjestima i ruralnim zajednicama u blizini Osijeka, čiji stanovnici nemaju mogućnost sudjelovati u programima koje nudi Društveni atelje, niti sličnim programima.

 

Projekt "Mobilni atelje" djeluje u smjeru poticanja i osnaživanja mladih iz ruralnih zajednica za aktivno sudjelovanje u društvu i rješavanje problema i potreba svojih lokalnih zajednica, a radi poboljšanja kvalitete života mladih i povećanja ponude kvalitetnih sadržaja za mlade na mjestima gdje takvi sadržaji nedostaju. 

Glavne aktivnosti projekta su:

1. Dvodnevni edukativni kamp za mlade iz ruralnih zajednicama, kroz kamp će se mladi educirati na sljedeće teme: aktivno sudjelovanje i organziranje zajednice, organiziranje volonterskih akcija, umrežavanje  mladih, mapiranje potreba zajednice, kreativno razmišljanje  (design thinking), upotreba digitalnih tehnologija za drušveni razvoj, stvaranje održivih i uključivih zajednica, društvene i demokratske inovacije.  
2. Mentorska podrška  za mlade –  u svakoj od 4 ruralne zajednice organizirat će se 3 tematske mentorske radionice u svrhu osnaživanja mladih za  pokretanje novih, inovativnih inicijativa u svojim zajednicama.  P

a)  Mapiranje potreba i resursa konkretne zajednice
b)  Osmišljavanje konkretne akcije u zajednici na temelju mapiranih potreba i resursa
c)  Strukturirani dijalog s predstavnicima jedinica lokalne samouprave 

3. Volonterske akcije u zajednici – skupina mladih iz svake od četiri ruralne zajednice će sama osmisliti, organizirati te provesti jednu volontersku akciju u svojoj lokalnoj zajednici. 
4. Završna tribina u Osijeku – kao završnica projektnih aktivnosti organizirat će se javna tribina na temu „Vrijednosti i oblici participacije mladih iz ruralnih sredina“, gdje će mladi sudionici projekta imati priliku predstaviti svoje aktivnosti i planove za budućnost, ali će se u javni diskurs pokušati staviti problemi i potrebe mladih iz ruralnih zajednica.
 

Opći cilj programa Mobilni atelje, kao i ovog projekta je poticanje i osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za aktivno sudjelovanje u društvu i rješavanje problema i potreba svojih lokalnih zajednica, a radi poboljšanja kvalitete života mladih i povećanja ponude kvalitetnih sadržaja za mlade na mjestima gdje takvi sadržaji nedostaju.


Dugoročni cilj projekta je kroz  program Mobilnog ateljea razviti prostor učenja, kreiranja, dijaloga i povezivanja resursa urbanih centara i potencijala mladih u ruralnim zajednicama, kao kontinuirane usluge Društvenog ateljea, a radi se o aktivnosti koja je usmjerena prema manjim mjestima i ruralnim zajednicama u blizini Osijeka, čiji stanovnici nemaju mogućnost sudjelovati u programima koje nudi Društveni atelje, kao što su Općina Podgorač, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Erdut te Općina Borovo.

Mobilni atelje će stvoriti modele povezivanja ovih  zajednica s nizom sadržaja – radionicama, socijalnim uslugama, kulturnim događanjima i sličnim aktivnostima, s ciljem  uključivanja osoba koje zbog infrastrukturnih, financijskih ili drugih razloga  imaju limitirane mogućnosti sudjelovanja u društvenom životu i aktivnog društvenog angažmana.


Specifični ciljevi projekta su: 
-    Osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za pokretanje vlastitih inicijativa u lokalnoj zajednici i aktivno sudjelovanje u društvu
-    Jačanje građanskih kompetencija, društvene odgovornosti i inicijative kod mladih iz ruralnih zajednica
-    Umrežavanje različitih dionika iz ruralnih zajednica sa svrhom korištenja postojećih resursa i poboljšanje kvalitete života mladih u ruralnim zajednicama, kao i povećanje ponude kvalitetnih sadržaja za mlade
-    Poticanje strukturiranog dijaloga između mladih i predstavnika jedinica lokalne samouprave, radi poboljšanog položaja mladih u društvu i poticanja mladih na participaciju u donošenju odluka vezanih uz lokalnu zajednicu
-    Povezivanja resursa urbanih centara sa potencijalima mladih u ruralnim zajednicama