Dobrodošli na stranice Dkolektiv!

Volonterski Centar Osijek u 15 godina rada rastao je i širio svoje interese.


Dugogodišnje iskustvo u području razvoja volonterstva, civilnog društva i demokratske kuture postavljamo u širi okvir za djelovanje koji će, nadamo se, omogućiti veći doprinos ostvarenju vizije humanog, otvorenog, solidarnog, održivog i uključivog društva.